Svensk-georgiska föreningen:
Den svensk-georgiska föreningen är en ideell och politiskt oberoende riksförening som har till syfte att främja svensk-georgiska relationer, i synnerhet inom kulturområdet samt att öka förståelsen mellan de två länderna, främst genom att förbättra kunskaperna om Georgien i Sverige och om Sverige i Georgien.

Säte:
Stockholm

Medlemskap:
Kan sökas av alla som delar föreningens värderingar.
Anmäl ditt intresse till föreningen.

Medlemsavgift:
Ingen medlemsavgift för närvarande.

Ordförande:
Göran Dalin


Historik:
Den svensk-georgiska föreningen bildades i Stockholm den 3 april 1975, ursprungligen som den georgiska kulturföreningen. Föreningen bytte sedan namn till vänskapsföreningen Iveria med säte i Eskilstuna under åren 1994-1995. Svensk-georgiska föreningen bytte till sitt nuvarande namn den 26 maj 1995 och drevs sedan vidare med Stockholm som säte.


Svensk-georgiska föreningen   Swedish-Georgian Society
E-mail:
swe_geo@yahoo.se


Tillbaka till första sidan